Felsefe nedir?

Soyut anlamda belirtecek olursak, felsefenin amacı en geniş anlamıyla şeylerin en geniş anlamda nasıl bir araya geldiğini anlamaktır. “En geniş anlamıyla şeyler” derken bunun içine sadece ‘lahanalar ve krallar’ gibi birbirinden son derece farklı şeylerin yanı sıra rakamları ve görevleri, olasılıkları ve parmak şıklatmalarını, estetik deneyimi ve ölümü de dahil ediyorum. Felsefi başarı, bugünün deyişiyle söyleyecek olursak, bütün bu konularda ‘yolunu yordamını bilmek’ demek; hikayedeki kırkayağın ‘nasıl yürürüm?’ sorusundan önce nasıl yürüyeceğini bilmesi gibi düşünmeden bilmek değil, zihinsel yolların hiçbiri engellenmeden düşünmek suretiyle bilmek demek.
Wilfrid Sellars

Felsefe sözcüğü bilgiye duyulan sevgi anlamına gelir, ama filozofların asıl sevdikleri şey akıl yürütmektir. Kuramlar üretip bunları desteklemek üzere gerekçeler öne sürerler; itirazları göz önüne alıp bunları bertaraf etmeye çalışırlar; başka görüşlere karşı savlar geliştirirler. Mantığın kısıtlarından dem vuran filozoflar bile - mesela Yunan şüphecileri, David Hume ve bilimin nesnelliğinden kuşku duyanlar – görüşlerini desteklemek ve karşı görüşleri zorlamak için mantık yürütürler. Bildiriler ve özlü sözler, akıl yürütmeye dayanmadıkları ve bu akıl yürütmeyi paylaşmadıkları takdirde, felsefe sayılmaz.
Robert Nozick

Felsefenin püf noktası işe sanki söylemeye bile değmezmiş gibi görünen basit bir şeyle başlayıp sonunda kimsenin inanmayacağı kadar çapraşık bir şeye varmaktır.
Bertrand Russell

Felsefe insanoğlunun gelişmesini ve iyi hayat yaşamasını sağlamak üzere mantık yürütmeyi ve hararetli tartışmaları kullanan bir faaliyettir.
Epikür


Türkçe